Sök Meny

Drama stärker självförtroendet

Drama hjälper deltagarna att lära känna både sig själva och andra bättre. Man tränar avslappning, närvaro i nuet och får ökad kroppskännedom. Men det ger också tillfälle att släppa loss, leva ut, dansa och leka. Cirkelledaren Sofia Nyström menar att när deltagarna är trygga med varandra kan de växa tillsammans och stärka sitt självförtroende.

Sofia Nyström är teaterpedagog och aktiveringspedagog med inriktning på rehabilitering. Hon arbetar som cirkelledare på Folkuniversitetets studiecirklar på bland annat Las Artes dagliga verksamhet i Göteborg.

Öka kroppsmedvetenheten

Varje dramacirkel innehåller en blandning av avslappnande och livliga övningar. Eftersom jag alltid utgår från deltagarnas humör och dagsform är inget tillfälle det andra likt, säger Sofia. Vissa dagar behövs det mer tid för att slappna av, eller tvärtom. De livligare övningarna kan till exempel bestå i att gestalta ett djur som vi ser på en bild. Det ger tillfälle att prova på att vara på olika sätt; stor, liten, klumpig, smidig. Deltagaren får tillfälle att prova olika sätt att vara och det ökar kroppsmedvetenheten, något som personer med olika former av funktionsnedsättning mår bra av, menar Sofia.

I de avslappnande övningarna jobbar vi till exempel med att hitta på egen thai chi. I lugn takt får var och en av deltagarna göra en rörelse som de andra sedan imiterar. Att se och bekräfta varandra rent fysiskt är viktigt. För dem som brister i talet är det ett verktyg för att kommunicera utan ord, säger Sofia.

Trygghet i gruppen får deltagarna att växa

I sin roll som ledare stödjer sig Sofia på sin utbildning och aktuell forskning. Det gör att hon kan använda sig av aktiviteter och övningar som hon vet är bra och nyttiga. Jag har en annan kompetens än den interna personalen, vilket är avgörande för de cirklar jag leder. Men den interna personalen känner oftast deltagarna och deras individuella behov bättre, säger Sofia. Därför är det viktigt att personalen och jag samarbetar och kommunicerar med varandra, då får deltagarna ut allra mest av cirkeln.

För att det ska bli så bra och utvecklande som möjligt för alla gäller det att jag är väldigt uppmärksam på deltagarnas olika förutsättningar och intressen. Jag lägger stor vikt vid att alla ska lära känna varandra. Ju tryggare vi är med varandra, desto mer kan vi göra tillsammans. När vi uppnått den tryggheten blir det ofta en jättebra stämning där vi stöttar och stärker varandra, har roligt och växer tillsammans.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss