Sök Meny
Kvalitet & Miljö på Folkuniversitetet Västra regionen.

Certifierad verksamhet

Certifierad verksamhet enligt ISO 9001.


Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet har till uppgift att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Däri ingår att stimulera forskare och lärare till insatser för ett öppet och fritt studiearbete. Stiftelsen vill också utveckla pedagogiska arbetssätt och verka för en ökad internationalisering. Folkuniversitetet Region Öst bedriver verksamhet inom de flesta av regionens kommuner.

Vårt miljöarbete riktar sig både till våra externa intressenter som söker kunskap inom miljöområde likväl till den egna organisationen för att öka vår miljökompetens.

Vi ska:

  • bidra till en hållbar utveckling i samhället genom att ge människor kunskap om miljöfrågor
  • stimulera vår personal till engagemang och ökad kunskap om miljön
  • följa gällande miljölagstiftning och övriga miljökrav som vi berörs av
  • sträva efter ständiga förbättringar genom
    • att minska/begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan som uppkommer i samband med kontors- och undervisningsverksamheten
    • att förebygga föroreningar som följer med verksamheten

Har du frågor?

Kontakta
Eric Hale
08-789 42 03
eric.hale@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Språktest/Language test

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. /Web-based language test. 

Samarbetspartners

Folkuniversitetets studieservice samarbetar med flera föreningar och aktörer i Stockholm.

Våra samarbetspartners