Sök Meny

Ekonomi och demokrati - vårens tema 2012

I spåren av den globala finanskrisen har misstro, uppror och revolutioner växt fram. Hur mycket kan människor och miljö kompromissa för att rädda banker? Vem har makten och vilka betalar priset? Vårens föreläsninger belyser sambanden mellan makt och ekonomi – samt utsikterna för motstånd, demokrati och förändring.

Framtidsakademin - våren 2012

Onsdagar kl 18.30–20.00
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17
Kostnadsfria föreläsningar  
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

25 januari: Den väloljade finansindustrin
Samspelet mellan energi och finanssystemen i dagens ekonomiska kris.
Daniel Berg, forskare och doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet

29 februari: Den arabiska våren – på väg mot demokrati i Mellanöstern?
Från revolutionen i Tunisien spred sig ett folkligt uppror över hela Mellanöstern. Vad föranledde revolutionen och vad händer nu?
Isabelle Schierenbeck, filosofie doktor i statsvetenskap på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet

28 mars: Har det ekonomiska systemet och finanskrisen något kön?
Pengar har inget kön men merparten av den ekonomiska makten innehas av män. Spelar det någon roll och i så fall vilken?
Gudrun Schyman, politiker och socionom

25 april: Ekonomi, makt och motstånd
Om nya demokratirörelser och folklig mobilisering i en tid av kris.
Stellan Vinthagen, filosofie doktor i freds- och utvecklingsforskning och docent i sociologi vid Högskolan Väst

30 maj: Hur skulle "den svenska våren" se ut?
Utsikterna för en demokrativåg i Sverige.
Brian Palmer, socialantropolog och religionsvetare samt före detta Harvardlektor

 

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Centrum för miljö och utvecklingsstudier i Uppsala. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev