Sök Meny

Klimatomställning - höstens tema 2009

I december 2009 träffas världens ledare i Köpenhamn för att enas om ett nytt klimatavtal. Sverige är ordförandeland i EU under hösten och kan förväntas ta en större roll i den internationella politiken. På Framtidsakademins föreläsningar resonerar vi – med avstamp från aktuell forskning – om möjliga lösningar till klimatomställning.

Framtidsakademin - hösten 2009

26 augusti:  Klimat och energi - nya ramar för samhällsutvecklingen
Om den senaste klimatforskningen och vår gemensamma framtid.
Lars Rydén, professor emeritus och grundare av Baltic University Programme 

23 september:  Hur långt kommer vi med dagens lösningar?
Om teknikens möjligheter och risker
Niclas Hällström, Klimatexpert, Naturskyddsföreningen 

28 oktober:   Finanskris och ekologisk kris
Om finansmarknadens samhällsroll och betydelse för hållbar utveckling
Erik Andersson, fil dr, lektor och forskare vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet 

25 november:  Att anpassa sig till ett nytt klimat
Om genusskillnader, torka och sårbarhet i Nicaragua
Lisa Segnestam, forskare vid Stockholm Enviroment Institute och Stockholm Resilience Centre samt doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet

16 december:  Köpenhamnsmötet 2009 – ett vägskäl för klimatet?
Ett panelsamtal om förväntningarna på det pågående internationella klimattoppmötet. Christer Karlsson, doktor i statskunskap med forskningsfokus på klimatpolicy
Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson (m)
Patrick Kratt, SIDA 

 

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Cemus vid Uppsala Universitet. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev