Sök Meny

Konflikt - höstens tema 2010

Fred är en förutsättning för hållbar utveckling, och med klimatförändringar och sinande naturresurser ökar risken för väpnade konflikter. Hur reagerar världssamfundet på kommande förändringar i det globala säkerhetsläget, hur agerar de stora aktörerna och de små, hur uppnår och bevarar man fred i en värld i förändring?

Framtidsakademin - hösten 2010

Onsdagar kl 18.30–20.00
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17
Kostnadsfria föreläsningar  

25 augusti: USA, oljan och världsordningen
Om relationen mellan olja, makt och fred i Mellanöstern
Svante Karlsson, lektor vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

29 september: Globaliseringens bortglömda baksida – våldet
Om direkt och strukturellt våld i relation till Lord’s Resistance Army i Uganda.
Sverker Finnström, docent i kulturantropologi, Uppsala universitet

27 oktober: Resurser, konflikter och konfliktlösningar – Miljökommunikation
Om konflikter som rör naturresurser, bakomliggande psykologi och lösningar.
Elin Ångman, doktorand i miljökommunikation, SLU

24 november: FN:s roll och framtid i de globala sammanhangen
Om ett FN i förändring, i en värld i förändring.
Hans Corell, f.d. biträdande generalsekreterare för rättsliga frågor och chefsjurist i FN

15 december: Män och kvinnor i väpnade konflikter
Om mäns och kvinnors olika lotter, vedermödor och makt i väpnade konflikter
Maria Stern, lektor vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

 

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Cemus vid Uppsala Universitet. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev