Sök Meny

Uppsala - vårens tema 2010

Klimatförändringarna och debatten om hållbar utveckling förs på en global nivå samtidigt som lokalsamhället blir ett allt viktigare forum för förändring. Vad har hänt, och vad händer, i Uppsala för att stadens utveckling ska ta en mer hållbar riktning? Vad sker inom politiken, kulturen och stadsplaneringen? Vad är historien bakom de resurser som staden har i dag?

Framtidsakademin - våren 2010

Onsdagar kl 18.30–20.00
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17
Kostnadsfria föreläsningar  

27 januari:  Det moderna Uppsalas framväxt och stadsplanering
Om Uppsalas arkitektur och stadsplaneringshistoria.
Anna Vikstrand, fil dr i konstvetenskap, Upplandsmuséet 

24 februari:  Hållbar utveckling i stad och på landbygd
Om beroende- och maktförhållanden mellan stad och land.
Kåre Olsson, fil dr i organisk kemi 

24 mars:  Ekokritik – konstens och litteraturens roll för hållbar utveckling
Om moderna uppsalaförfattares förhållande till naturen.
Petra Hansson, doktorand i didaktik 

28 april:  Vision Uppsala 2030 – hållbar i längden?
Om Uppsala kommuns vision för Uppsalas utveckling.
Carl-Johan Engström, professor i samhällsplanering, KTH, och planeringsdirektör på Uppsala kommun 

26 maj:  Politiken och den hållbara utvecklingen – Uppsalapolitiker i debatt
Fyra ledande politiker, två från vardera blocket, debatterar om Uppsalas utveckling och framtid.
Moderator: Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap

 

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Cemus vid Uppsala Universitet. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev