Sök Meny

(Biologisk) mångfald - vårens tema 2019

Forskning kring mångfald förekommer inom både samhälls- och naturvetenskap.Finns det gemensamma nämnare mellan samhälls- och naturvetenskaplig forskning gällande mångfald? Det diskuterar vi under vårens framtidsakademi. Välkomna!

Framtidsakademin - våren 2019

Kostnadsfria föreläsningar
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Forskning kring mångfald förekommer inom både samhälls- och naturvetenskap och aktualiseras ofta i frågor kring hållbar utveckling. När forskare studerar samhällets mångfald uppmärksammas ofta frågor om demokrati, jämställdhet och migration. Inom naturvetenskapen undersöks naturens och miljöns biologiska mångfald. Hur ser dessa vetenskaper på relationen mellan mångfald och hållbar utveckling? Finns det gemensamma nämnare mellan samhälls- och naturvetenskaplig forskning gällande mångfald? Kan vetenskaperna lära av varandra? Det diskuterar vi under vårens framtidsakademi.

27 februari kl. 18.00-19.00 
Små kryp med stora uppgifter – varför dör våra bin? 

En föreläsning om hur det moderna jordbruket påverkar vilda pollinatörer, pollinering och den biologiska mångfalden.

Lina Herbertsson är doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet och forskar kring hur den biologiska mångfalden kan bevaras, samt den effekt klimatförändringar och det moderna jordbruket har på denna.

19 mars kl. 18.00-19.00 
Skogen och mångfalden – hot möjligheter och utmaningar

Joachim Strengbom föreläser om hur skogens biologiska mångfald påverkas av globala klimatförändringar samt vilka möjligheter skogen erbjuder för att också motverka dessa. 

Joachim Strengbom är docent vid institutionen för ekologi på SLU och forskar om skoglig naturvård, ekosystemskologi samt vad miljöförändringar innebär för skogens miljömässiga och ekonomiska värden.

10 april kl. 18.00-19.00 
Att läsa om svarthet i Sverige – en liten kulturhistoria

Ylva Habel, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskare vid CEMFOR, föreläser om hur svarta människor och allmänhetens intresse för svarta människor, har följt en lång och vindlande väg. Ett kulturellt och politiskt intresse för den afrikanska diasporan i Sverige har gett upphov till översättningar av litterära verk om abolitionistiska rörelser, afikanska länders frigörelseprocesser och Svarta Pantrarna.

Ylva Habel visar hur översättningarna leder till betydelseförskjutning av textens innehåll och hur svenska översättare har beskrivit svarta människor och deras livsvillkor.

8 maj kl. 18.00-19.00 
Internationell migration, transnationella nätverk och svensk landsbygd – hur hör dessa ihop?

En föreläsning om hur den svenska landsbygden utvecklas av internationell migration till denna och hur internationella migranters transnationella nätverk kan bidra positivt till landsbygdens utveckling.

Ali Najib, universitetslektor vid kulturgeografiska institutionen – Uppsala universitet, har lång erfarenhet av forskning om frågor kopplade till migration och invandring, såsom företagande bland invandrare och integrationsfrågor.


Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev