Sök Meny
Framtidsakademin Folkuniversitetet Uppsala

Demokrati - höstens tema 2017

Winston Churchill ska ha sagt att demokratin är det sämsta styrelseskicket, om man bortser från alla andra. Vi pratar ofta om att värna de demokratiska värdena och att vara demokrat ses alltjämt som något odelat positivt. Men hur mår demokratin idag egentligen?

Framtidsakademin - hösten 2017


Kostnadsfria föreläsningar  
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare! 

27 september kl. 18:00-19:00
Stadsbiblioteket
Christer Karlsson, Uppsala universitet
”Är EUs kris också demokratins kris?”

Den Europeiska unionen har under senare år ställts inför en rad svåra utmaningar med migrationskris och Brexit som två av de främsta exemplen. Vad händer om EU inte förmår hantera dessa kriser på ett framgångsrikt sätt? Hur påverkas demokratin i Europa? Är EUs kris också demokratins kris?

Christer Karlsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Han har under många år forskat och undervisat om den Europeiska unionen och demokratins villkor i dagens Europa.

25 oktober kl. 18:00-19:00
Stadsbiblioteket
Brian Palmer, Uppsala universitet
”Kan demokrati förhindra den sista nedräkningen?”

Har vi kommit till "the final countdown", den sista nedräkningen, när president Trump snubblar in i kärnvapenapokalyps och tar oss alla med honom? Vad betyder begrepp som "demokrati" när världens ledare än en gång sätter kärnvapenkrig på agendan?

Brian Palmer är socialantropolog, religionsvetare vid Uppsala universitet samt före detta lektor vid universitetet i Harvard där han bland annat jobbade med kurser i ämnet civilt motstånd. Har innehaft Torgny Segerstedts gästprofessur vid Göteborgs universitet och anlitas ofta som föreläsare i olika sammanhang både inom och utanför universitetet.

22 november kl. 18:00-19:00
Stadsbiblioteket
Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan i Stockholm
”Ekonomisk demokrati och hållbar ägararkitektur i Sverige”

Vad innebär det för demokratin och yttrandefriheten att en tidning är fri? Vad betyder det att vara fri om man ägs av en enda dominerande aktieägare? Vilka nya ägarformer bör vi önska oss under det 21:a århundradet för att säkra oberoende och självständighet där det är som allra mest omistligt för en demokratisk utveckling av våra samhällen?

Sophie Nachemson-Ekwall är forskare i bolagsstyrning, institutionella investerare och aktiebolagets värdeskapande vid Handelshögskolan i Stockholm, Center for Governance and Management Studies.

4 december kl. 18:00-19:00
Stadsbiblioteket
Ludvig Beckman, Stockholms universitet
”Demokratin inför klimathotet: hur kan framtida generationers intressen representeras?”

Risken för allvarliga framtida konsekvenser av klimatförändringarna har gett upphov till en diskussion om hur väl det demokratiska systemet tillvaratar ännu ofödda generationers intressen. En del menar att demokratin till sin natur är ”presentistisk”, det vill säga att den systematiskt ger samtidens intressen större utrymme än framtidens. Föreläsningen diskuterar huruvida demokratin kan reformeras för att bättre tillvarata framtida generationers intressen och belyser för och nackdelar med olika förslag på vilket det kan göras. Kan representationen av framtidens intressen hota demokratin?

Ludvig Beckman är professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet och disputerade år 2000 vid Uppsala universitet. Hans forskning har särskilt gällt demokrati och politiska rättigheter, bland annat i förhållande till framtida generationer.

 

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, en del av Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetetsföreningen.

 

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev