Sök Meny
I människans tidsålder - höstens tema 2018

I människans tidsålder - höstens tema 2018

Det sägs att vi lever i en ny geologisk era: Antropocen - människans tidsålder. Vad innebär Antropocen? Och hur kan vi förhålla oss till den nya eran? Det diskuterar vi under höstens framtidsakademi. Välkomna!

Framtidsakademin - hösten 2018

Kostnadsfria föreläsningar 
UPPSALA STADSBIBLIOTEK, Svartbäcksgatan 17, Uppsala
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare!

Namnet Antropocen antyder att människans aktiviteter nu globalt påverkar jordens ekosystem, klimat och jordskorpa på ett sätt som leder till stora globala förändringar i förutsättningarna för livet på jorden. Detta och mycket annat kommer vi diskutera under höstens föreläsningar som äger rum på Uppsala stadsbibliotek. 

27 september kl 18-19
Ska vi bry oss om Antropocen - människans tidsålder?
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, föreläser om människans tidsålder på jorden - Antropocen - och vad denna kan säga oss om den tid vi lever i.

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH och författare till flera böcker, där Antropocen - en essä om människans tidsålder från 2017 är den senaste. Han fick också Augustpriset 2004 för Världens ordning och Mörkret i människan. Europas idéhistoria 1492-1918.

23 oktober kl 18-19
Mellan hopp och förtvivlan – tankar i en föränderlig värld
Anneli Ekblom, universitetslektor vid Uppsala universitet, föreläser om erfarenheter från historiska och nutida exempel på samhällsrörelser för att skapa samhällelig rättvisa och miljövård. Föreläsningen ger perspektiv på vår inställning till dagens problem och deras eventuella lösningar.

Anneli Ekblom är universitetslektor vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning befinner sig i gränslandet mellan miljöhistoria, historisk ekologi och arkeologi med fokus på social-ekologisk dynamik och hållbarhet.

22 november kl 18-19
Bör naturen också ha rättigheter i människans tidsålder?
Pella Thiel, ekolog och engagerad i nätverket Naturens rättigheter i Sverige, föreläser om möjligheten att ge naturen juridiska rättigheter och vad det skulle innebära för människans sätt att relatera till andra arter och livet som helhet.

Pella Thiel arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation, med ett särskilt intresse för idéer som påverkar hur vi ser på oss själva och världen.

5 december kl 18-19
Konstgjorda regn och paviljonger under vatten – konsten och klimatkrisen
Anna-Maria Hällgren, fil. dr i konstvetenskap, föreläser om hur frågor om klimat och miljö aktualiseras i samtidskonsten. Anna-Maria lyfter fram och diskuterar exempel på hur konstnärer arbetar med dessa frågor - från konstgjorda regn till paviljonger som ligger under vatten.

Anna-Maria Hällgren är fil.dr i konstvetenskap och ägnar sig både åt forskning och undervisning.


Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS vid Uppsala universitet och SLU. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev