Sök Meny
Framtidsakademin - aktuell forskningsinformation

Land och stad

Hur ser framtiden ut för städer och landsbygd i Sverige och världen? Vilka utmaningar och möjligheter står att vänta? I vår fördjupar vi oss i forskningen kring detta, hur de påverkas av globala processer och formar identiteter och genus samt hur vi kan utforma hållbara lösningar för framtida utveckling.

Framtidsakademin - våren 2016

Onsdagar kl 18.00–19.30
STADSBIBLIOTEKET, Svartbäcksgatan 17
Kostnadsfria föreläsningar  
Välkommen att diskutera framtidens frågor med dagens forskare! 

27 januari: Land och stad – nya relationer i en osäker tid
Vad är svensk landsbygd om 25 år? Om hur globaliserade fenomen så som internet och digitalisering, nya befolkningsmönster och klimatförändringar påverkar framtiden för lokalsamhället och landsbygden i Sverige.
Erik Westholm är professor vid institutionen för stad och land vid SLU och har framtiden som forskningsfält.

24 februari: Socioekologisk stadsutveckling
Hur skapar vi socialt och ekologiskt hållbara lösningar när vi planerar våra stadsdelar? Om att fläta samman sociala och miljömässiga åtgärder i lokal stadsutveckling.
Ulrika Gunnarsson-Östling är forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

23 mars: Är landsbygden mindre jämställd än staden?
Om hur geografin och uppfattningar om stad och land påverkar synen på kvinnor och män, maskulinitet och femininitet.
Susanne Stenbacka är universitetslektor och docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

27 april: Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån
Vilka möjligheter att delta i och påverka utvecklingen på hemorten erbjuds unga idag? Om hur unga utanför storstäderna tänker om att flytta och stanna, och om hur de vuxna inte ser de som vill stanna kvar som tillgångar för lokalsamhället.
Lotta Svensson är filosofie doktor vid Uppsala universitet där hon forskar på barns och ungdomars livsvillkor och regional utveckling.

25 maj: Den geografiska fantasin och landsbygdens plats i ett urbaniserat Sverige
Om hur föreställningar kring begrepp som stad och landsbygd formas samt de identitetsprocesser som påverkas av urbaniseringen i Sverige. Hur ser urbana människor på landsbygden idag, och vilken roll spelar våra bilder av det rurala i våra självuppfattningar?
David Jansson är docent i kulturgeografi på Uppsala universitet och har forskat om geografiska identiteter (nationella, regionala, lokala) i USA, Finland och Sverige.

 

Framtidsakademin är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och CEMUS, en del av Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Syftet med samarbetet är att sprida aktuell forskning till intresserade människor utanför universitetets väggar. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetetsföreningen.

Har du frågor?

Kontakta
018-680024
karin.ostman-modig@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Nyhetsbrev