Sök Meny
Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Vi genomför en medarbetarundersökning vartannat (jämnt) år. Senast genomförde vi en undersökning i mars 2016.

Medarbetarundersökning 2016

Svarsfrekvens: 912 av 1265 (72%)

Medarbetarindex: 66%

Jämförelsetal, organisationer, snitt: 64%

  • Mitt arbete engagerar mig.
  • Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation

Ledarskapsindex: 71%

Jämförelsetal, organisationer, snitt: 67%

  • Våra ledare skapar delaktighet och positiv laganda, visar uppskattning, ger konstruktiv återkoppling

Folkuniversitetet är en attraktiv arbetsgivare: 74% 

Mitt arbete engagerar mig: 89%

Det är roligt att gå till arbetet: 76%

Mitt arbete är meningsfullt: 86%

Jag kan rekommendera Folkuniversitetet: 82%

Lever upp till kärnvärde: 86 %
Jag tycker att min avdelning/enhet lever upp till vårt kärnvärde ”Oberoende” (Vi är fristående från politiska, religiösa eller kommersiella intressen)

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vad är Folkuniversitetet?

Vi är ett studieförbund som är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. Vi arbetar med folkbildning, vuxenutbildning, skolor och utbildning för organisationer och företag i hela landet.

Vi består av fem stiftelser knutna till universiteten i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå.