Sök Meny
Skara senioruniversitet

Skara senioruniversitet

Vi är en ideellt och politiskt obunden förening, för seniorer i Skara med omnejd.

Vad är Skara Senioruniversitet?

En ideellt och politiskt obunden förening, för seniorer i Skara med omnejd. I verksamhetstanken betonas utrymme för diskussioner, samtal och gemenskap i seminarieform, med ett varierat utbud av ämnen. Grundtanken är fördjupningsseminarier på dagtid.

Alla seniorer är välkomna som medlemmar, oavsett studiebakgrund!
Inga krav på formella förkunskaper – det är intresse och kunskapstörst som gäller...Inga läxor, förhör eller tentamina. Graden av studier och förberedelsetid är frivillig och efter vars och ens önskemål. Förslag på fördjupningslitteratur finns om man är extra intresserad.

Senioruniversitet finns på ett 30-tal orter i landet, i såväl större som mindre städer.
Alla är knutna till Folkuniversitetet som studieförbund och finansieras delvis genom bidrag därifrån för arvodering av medverkande m.m. samt genom medlemsavgifter och kursavgifter. Styrelsen är ideellt arbetande.
I Västergötland finns senioruniversitet i Skara, Skövde, Borås och Göteborg.

NÄR? Eftermiddagsseminarier om ca 3 timmar per gång (14.00 – ca 17.00 inkl fikapaus).

VAR? Skara Missionskyrka, Rådhusgatan 10 (om inte annat anges).

HUR blir man medlem?

Årsavgift för medlemskap 100 kr sätts in på bankgiro 698-0577. Ange namn, adress, tel. och ev e-postadress!

Obs! att bara medlemmar kan anmäla sig till de olika seminarieserierna och att förnyad anmälan krävs för varje ny seminarieserie.

Seminarieavgiften kan variera mellan 200 och 300 kr (för hela serien) och betalas vid första seminarietillfället.

Medlemmar får i god tid varje termin utskick med information om kursutbudet, datum och anmälningsförfarande (begränsat antal deltagare för vissa kurser). Extra kostnad kan tillkomma för ev studieresor.

Verksamheten leds av en styrelse på 7 personer som väljes på årsmötet.

Årsmöte hålls före utgången av mars månad.

Program

Välkomna till en ny seminarieserie 2019 i samverkan med Folkuniversitetet!

Hur började det hela?

Efter en längre tids förberedelse och bakgrundsarbete växte idén fram om att pröva tanken på ett senioruniversitet i Skara, efter modell Uppsala SU.

Pressklipp

Här kan du läsa artiklar om Skara senioruniversitet. Fotot föreställer professor Lars-Gunnar Andersson i diskussion med medlemmarna den 17 oktober 2013 under pausen i seminarieserien "Vad händer med språket?"

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila