Sök Meny
Program

Program

Välkomna till en ny seminarieserie 2019 i samverkan med Folkuniversitetet!

Vad påverkar vår hjärtrytm och våra sömnvanor? Styrs dygnsrytmen av dagsljuset? Varför går björnen i idé?
Detta är exempel på frågor vi kan få svar på i höstens seminarieserie med naturvetenskaplig inriktning.

DEN BIOLOGISKA KLOCKAN – ETT SJÄLVREGLERANDE URVERK
Biologiska rytmer hos människor, djur och växter

Torsdag 12 september
HJÄRTATS RYTM OCH ARYTMIER

Föreläsare: Elena Sciaraffia, med dr vid Uppsala universitet i cardiologi och elektrofysiologi. Så fungerar hjärtats rytm.Så kan störningar uppstå. Vilken framtida utveckling och vilka tekniska lösningar ser vi inom vården?.

Föreläsningen arrangeras med stöd av Folkuniversitetsföreningen.

Torsdag 10 oktober
SÖMN OCH SÖMNRUBBNINGAR

Föreläsare: Jerker Hetta, professor em i psykiatri vid Karolinska Institutet och en av landets ledande sömnforskare. Vad är normalt och vad är onormalt och vad kan göras om det blir fel? Han har under många år forskat kring sömn och dess koppling till bland annat depression och hjärt-kärlsjukdom. År 1987 startade han landets hittills enda sömnklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
 

Torsdag 14 november
ÅRET RUNT I BJÖRNENS RIKE

Föreläsare: Anders Björklund, tidigare chef för Rovdjurscentrum i Orsa och björnexpert, kommer att berätta om egen och andras forskning om brunbjörnens årstidsrytm i nationellt och internationellt perspektiv.


Tid: kl 14 – ca 16 (inkl paus med förfriskningar)
Plats: Missionskyrkan, Rådhusgatan 10, Skara
Pris: 200 kr för föreläsningsserien (oavsett om man deltar 3 gånger eller färre).
OBS INGEN FÖRANMÄLAN BEHÖVS!

Betalas med swish till nr 1236900856 (ange sem ht) eller kontant första gången man deltar. (Medlemskap krävs för att delta i föreningens verksamhet. Årsavgiften– 100 kr per kalenderår – betalas in på bankgiro 698-0577 om den inte redan är betald).

Angående GDPR – Dataskyddsförordningen så noterar Skara Senioruniversitet enbart namn, adress och telefonnr för det interna styrelsearbetet och för att administrera utskick och deltagarlistor till seminarierna. Uppgifterna sparas bara så länge du är medlem. Du har rätt att kontrollera detta – kontakta i så fall ordföranden eller sekreteraren.


Bonusföreläsning för medlemmar, fristående från seminarieserien:

Torsdag 21 november
ETT MÖTE MED EVA SJÖSTRAND,
författare, musikproducent i radions P2 med västgötska rötter. 

Eva Sjöstrand, gotländskan i P2, har arbetat i snart 30 år för Sveriges Radio och sänder numera Lördagsmorgon i radion. Hennes nyligen sända dokumentär om Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist Elfrida André har väckt stor uppmärksamhet.

Välkommen till fördjupad kunskap och gemenskap önskar styrelsen för Skara Senioruniversitet!

Verksamheten leds av en ideellt arbetande styrelse som väljs på årsmötet:

Birgitta Lundén ordf 070 532 5387  – Jan-Olof Lindqvist vice ordf 070 914 4279 – Elisabet Håstrand Lönnermark sekr 070 548 4109 – Tore Olsson, kassör 070 584 6280 - Jane Jönsson 076 6105310 – Sonja Lejmark 070 375 8880 – Nils Drejholt 070 440 0084.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila