Sök Meny
Studieförbunden

Studieförbunden (före detta Folkbildningsförbundet)

Folkuniversitetet är medlem i de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation Studieförbunden, som arbetar med att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället. 1 januari 2016 ändrade Folkbildningsförbundet namn till Studieförbunden. De tio medlemmarna är ABF, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, NBV, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda och Studieförbundet Vuxenskolan.

Relaterad information

Studieförbunden är också de tio studieförbundens förhandlingspart och ingår gemensamma avtal.

Studieförbunden arbetar med etik- och kvalitetsfrågor för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning.

Studieförbunden är de tio studieförbundens mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

StudieförbundenStudieförbunden bildades 1903 (då Folkbildningsförbundet) och har sedan starten haft till uppgift att agitera för folkbildningens sak. Till en början bedrev man egen folkbildningsverksamhet, bland annat genom att arrangera förläsningar och sprida litteratur genom mobila boklådor.

Studieförbunden är en av huvudmännen för Folkbildningsrådet som bildades 1991 och har i uppdrag att fördela statsbidraget till folkbildningen och följa upp dess användning.

Studieförbunden är medlem i EAEA (European Association for the Education of Adults) och ICAE (International Council for Adult Education).

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila