Sök Meny
Beställ böcker och skrifter

Läromedel, böcker och skrifter

Folkuniversitetet har givit ut ett stort antal böcker och skrifter om folkbildning, vuxenutbildning, forskning. Dessutom hittar du kursmaterial och mycket annat.

Relaterad information

Folkuniversitetets böcker och skrifter hittar du dels genom Förbundskansliets utgivning och dels via de två förlagen, Folkuniversitetets förlag och Folkuniversitetets Akademiska Press.

Folkuniversitetets Akademiska Press

Folkuniversitetets Akademiska Press ger ut böcker inom humaniora, vetenskap, språk och samhällsfrågor. Förlaget är baserat i Göteborg.

Folkuniversitetets förlag

Svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) utgör kärnan i vår utgivning. Vi erbjuder även läromedel inom många andra moderna språk, från nybörjarnivå och uppåt i olika studieformer. Välkommen till en hel värld av språk!

Förbundskansliets böcker och skrifter

Förbundskansliethar givit ut ett antal böcker och skrifter om folkbildning, vuxenutbildning och forskning. Du kan köpa dem här till självkostnadspris.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila