Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Diplomerad skolsäkerhetssamordnare

Diplomerad skolsäkerhetssamordnare

Arbetet med skolors säkerhet och krisberedskap handlar i grunden om att ringa in säkerhetsriskerna, förebygga dem och följa upp att åtgärderna fungerar som det var tänkt. Gång på gång. Säkerhetsarbete blir aldrig färdigt utan måste pågå hela tiden. Arbetet blir framgångsrik först när det sker systematiskt och är en del av skolans ordinarie verksamhet.

UTBILDNINGENS MÅL Diplomerad skolsäkerhetssamordnare syftar till att höja skolors kompetens och handlingsberedskap i säkerhetsfrågor. Efter fullföljd utbildning har deltagarna grundläggande kunskap och praktisk förståelse för hur skolors systematiska säkerhetsarbete bör ledas och samordnas effektivt och målinriktat.

FÖR DIG SOM En grundläggande utbildning för skolpersonal med ansvar för säkerhetsfrågor och krisberedskap.

OM UTBILDNINGEN
Utbildningsstart: 7 oktober 2019
Diplomering: 13 mars 2020
Undervisningstimmar: Totalt 90 timmar (13 dagar fördelat på sex tillfällen)
Lärare: SSK Säkerhetsakademien i Uppsala
Övrig tid: Egna studier + 1 dag med personlig handledning på din egen arbetsplats alternativt via Skype
Plats: Folkuniversitetets och SSK:s lokaler i Uppsala
Litteratur: H. Stafbom, Skolsäkerhet – en handbok
Anordnare: Folkuniversitetet i Uppsala
Sista ansökningsdag: 6 september 2019
Pris: 49 900 kr
Kurslitteratur samt entré till skolsäkerhetskonferens i Uppsala 28-29 oktober 2019 ingår i priset.

Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom område ”personlig säkerhet”. Idag har Säkerhetsakademien ramavtal och kontrakt med ett flertal av Sveriges kommuner och landsting samt flera nationella och internationella företag av seende utbildningar och konsultation. SSK står för Seriositet, Säkerhet och Kvalitet vilka är ledorden som präglar verksamheten. Säkerhetsakademien är beläget i Uppsala men har verksamhet över hela landet.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utbildningen är uppdelad i sex delmoment. Varje moment består av sammanhängande undervisning fördelat på två till tre utbildningsdagar i följd.

En trygg skola och arbetsplats (7-8 oktober 2019)
 • Skolans fysiska arbetsmiljö
 • Skolans psykosociala miljö
Att förebygga genom analys och samordning (4-5 november 2019)
 • Samordningsansvar
 • Riskinventering och riskanalys
Rättigheter och skyldigheter i skolans värld (9-10 december 2019)
 • Vad säger juridiken? Vi sätter oss in i arbetsmiljölag, nödvärnsrätt mm.
 • Skolans agerande vid hot och våld (förebyggande åtgärder, hantering av akuta situationer, samt vikten av efterarbete.)
Om olyckan är framme (14-15 januari 2020)
 • Akutsjukvård
 • Självskydd och kontrollteknik
Systematiskt säkerhetsarbete (11-12 februari 2020)
 • Handlingsplaner och policys
 • SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete)
 • Implementering av säkerhet
Konflikthantering och svåra samtal (11-13 mars 2020)
 • Samtalsteknik för svåra frågor
 • Taktisk kommunikation
 • Konflikthantering
 • Examination och diplomutdelning (13 mars 2020)

Läs mer om utbildningen och våra lärare i produktbladet (länk här nedan).

Länkar

Har du frågor?

Kontakta
Tania Brown
tania.brown@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Information

Kursstart
7 okt 2019
Studietimmar
90
(En studietimme är 45 minuter)
Tillfällen
13 st
Arr nr.
1014658
Platser kvar
Ja
Pris
49 900 kr

Nyhetsbrev