Sök Meny
Franska C2

Franska C2

Det här är en kurs i avancerad franska. Du lär dig att tala obehindrat och att tolka underförstått innehåll i långa texter. Efter kursen kan du uttrycka dig spontant och flytande i så gott som alla situationer.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst franska C1 i sin helhet eller på annat sätt fått motsvarande franskkunskaper. 

Mål

Efter kursen har du kunskaper i franska på nivå C2 enligt Europarådets referensram för språk. När du har uppnått nivå C2 kan du utan problem förstå så gott som allt som du hör eller läser. Du kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi). Ditt språk är korrekt och varierat och du har utvecklat en personlig stil. 

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig: 

  • förstå långa och komplicerade texter
  • uttrycka dig helt flytande och spontant
  • använda olika stilvariationer
  • använda ett korrekt och varierat språk

Kursupplägg

Undervisningen sker på franska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena. 

Lärare

Din lärare har franska som modersmål eller har bott en längre tid i ett fransktalande land. Pedagogen har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning. 

Kurslitteratur

Du använder modern kurslitteratur som innehåller övningar i alla språkfärdigheter: läsa, höra, skriva och tala. Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om vilken bok du ska använda och var du kan köpa den följer vanligtvis med kallelsen till kursen.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning