Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Grekiska specialkurser

Grekiska specialkurser

Specialkurser i Grekiska.Grekland är sedan länge ett av svenskarnas allra populäraste resmål.Kunskaper i språket är självklart ett sätt att få ut mer av sin vistelse i landet.

Grekland är den västerländska kulturens vagga, tvåtusenårig mytologi och litteratur. Här finns mycket att upptäcka, och det grekiska språket är nyckeln till kulturen.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning