Sök Meny

Sök kurser & utbildningar

Latin nybörjare A1–A2

Latin nybörjare - A1-A2

Kursen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper i latin. Du har ett allmänintresse för språk och kulturhistoria och behöver inte ha några förkunskaper i grammatik.

Efter avslutad kurs kommer du att ha grundkunskaper i grammatik och ett grundläggande förråd av latinska ord samt kunskap om latinska ordens utseende och rätta behandling i svenskan.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning