Sök Meny

Polska A1 del 2

På den här kursen lär du dig att klara av fler enkla vardagssituationer. Vi lägger mycket tid på talövningar så att du snabbt ska bli bättre på att kommunicera på polska.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst Polska A1 del 1 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • ord och fraser
  • grammatik
  • att hantera enkla situationer på polska, som att presentera sig eller handla något
  • att skriva på polska om enkla ämnen
  • kultur och samhälle

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på polska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna på nivå A1 enligt Europarådets referensram för språk. Du kan förstå ord och fraser som rör enkla vardagssituationer.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning