Sök Meny
Polska A2 del 1

Polska A2 del 1

Det här är den första kursen på nivå A2. Du bygger på dina tidigare kunskaper och blir bättre på att kommunicera om dina intressen och om saker i din omgivning.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som kan Polska på nivå A1.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • utökat ordförråd
  • konversation
  • grammatik
  • att tala och skriva på polska 
  • förättrad läs- och hörförståelse
  • kultur och samhälle

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på polska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna på nivå A2 enligt Europarådets referensram för språk. Du kan förstå och använda ett antal fraser och ord som har att göra med vardagliga situationer, som att berätta om din familj och ditt arbete, att handla i affär eller få hjälp att hitta vägen.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning