Sök Meny
Polska A2 del 2

Polska A2 del 2

Det här är andra kursen på nivå A2. Du utvecklar din förmåga att på polska berätta om saker i din vardag och kommunicera med andra om familj, intressen, närmiljö och arbete. Du blir bättre på att hantera situationer som att gå och handla eller fråga om vägen.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst polska A2 del 1 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • utökat ordförråd
  • konversation
  • grammatik
  • att tala och skriva på polska
  • förättrad läs- och hörförståelse
  • kultur och samhälle

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på polska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du en del av kunskaperna på nivå A2 enligt Europarådets referensram för språk. Du kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva din familj och andra människor, hur du lever och bor, din utbildningsbakgrund och ditt nuvarande eller senaste jobb.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning