Sök Meny
Polska A2 del 3

Polska A2 del 3

På den här kursen uppnår du kunskaper i polska på nivå A2. Du lär dig grundläggande ord för att kortfattat beskriva dig och din familj, ditt arbete och din omgivning. Efter kursen ska du kunna tillräckligt mycket polska för att samtala om enkla, vardagliga ämnen på polska.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst Polska A2 del 2 eller på annat sätt fått motsvarande kunskaper.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • ord och fraser
  • samtala om vardagliga ämnen och aktiviteter
  • beskriva ex. din familj, din utbildningsbakgrund och ditt arbete
  • grammatik

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på polska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du kunskaper i polska på nivå A2 enligt Europarådets referensram för språk. Du kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva dig, din familj och ditt arbete.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning