Sök Meny
Polska B1

Kurser i polska B1 del 1

Det här är en kurs för dig som redan har grundläggande kunskaper i polska. På kursen lär du dig att bli säkrare i vardagliga situationer och föra mer komplexa samtal. Du lär dig att förklara dina åsikter och berätta om dina drömmar och förhoppningar.

Förkunskaper

Det här är en kurs för dig som har läst Polska A2 del 3 eller på annat sätt fått polskkunskaper på nivå A2. Du kan redan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva dig, din familj och ditt arbete.

Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

  • förstå tydligt standardspråk
  • polska för resan
  • samtala om familjen och arbetet
  • berätta om drömmar, förhoppningar och mål
  • ge skäl och förklaringar till din åsikter

Kursupplägg

Undervisningen sker huvudsakligen på polska. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med parövningar, hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.

Mål

Efter kursen har du kunskaper i polska på nivå B1 enligt Europarådets referensram för språk. Du kan oförberedd delta i vardagliga samtal på polska, länka ihop fraser och förklara dina åsikter.

Hitta din kursnivå

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla meningar och samtala hjälpligt med någon som talar långsamt och tydligt.

A2 Jag kan förstå fraser som rör personliga förhållanden och på ett enkelt sätt beskriva mig, min familj och mitt arbete.

B1 Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter.

B2 Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen.

C1 Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål.

C2 Jag kan höra, läsa och prata språket så gott som flytande, referera fakta och argument och använda stilvariationer.

Utförligare beskrivning