Sök Meny
Språkguiden - hitta din kursnivå

Språkguiden

Bedöm själv dina språkkunskaper och hitta din kursnivå oavsett vilket språk du tänker läsa. Språkguiden tar bara några minuter att gå igenom.

In English

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer från A1 till C2, enligt Europarådets referensram för språk.

Genom att gå igenom språkguiden får du en uppskattning av vilken nivå dina språkkunskaper ligger på, och vilken kursnivå som skulle passa dig.

Starta Språkguiden

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Tolkutbildningar

Gå en tolkutbildning och läs till kontakttolk hos oss. Du behöver ha goda kunskaper i båda tolkspråken.

Alla tolkkurser