Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Praktisk information

Praktisk information

Allt du behöver veta om ansökan, behörighet, studiemedel och avgifter inför dina studier på Konstnärlig grundläggande utbildning.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen på YH-antagning.se. Du kan lämna in dina arbetsprover digitalt. Om du vill lämna in fysiska arbetsprover ska detta anges i din ansökan. Dina fysiska arbetsprover lämnas på KV Konstskola 23–24 april kl. 09:00–18:00.

Behörighet

Du är behörig att söka till KV Konstskola om du har gått svensk gymnasieskola eller motsvarande. Din ansökan ska kompletteras med en kopia av ditt avgångsbetyg från gymnasiet, eller höstterminens betyg om du tar studenten till våren.

Eftersom undervisningen sker på svenska krävs kunskaper i Svenska A, Svenska 1 eller motsvarande om du inte har gått i svensk gymnasieskola. 

Om du inte har gått gymnasieskola eller uppfyller kraven på kunskaper i svenska kan undantag göras om vi utifrån dina arbetsprover bedömer att du har möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.

Avgifter för undervisning, studieresa och material

Det kostar 24 000 kronor per läsår att studera på KV Konstskola. Avgiften är delad och betalas med 12 000 kronor för höstterminen och 12 000 kronor för vårterminen. Som studerande betalar du halva avgiften för utbildningens studieresa. Delar av kostnaden för material ingår i undervisningsavgiften. 

Utbildningen berättigar till CSN

Utbildningen står under statlig tillsyn och lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan och Förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar. Den berättigar till studiemedel från CSN. Du kan ansöka om merkostnadslån för undervisningsavgift och studieresa.

Läsåret

Läsåret på KV Konstskola omfattar 40 veckor med början i augusti­–september och slut i månadsskiftet maj–juni. Undervisningen är schemalagd med 28,5 timmar i veckan. Det ingår även viss tid för fördjupning och självstudier. Lektionstiderna är 09:00–16:00 måndag–torsdag och 09:00­–14:30 på fredagar.

Utbildningsbevis

Efter att du har genomfört din utbildning får du ett utbildningsbevis. Du måste ha haft minst 80 procent närvaro och godkända genomgångar för att få omdömet ”genomfört utbildningsplanen i normal takt”.

Utbildningar

Toggle module

Sök KV Konstskola

Toggle module

KV Konstskola

Doktor Saléns gata 14–22
413 22 Göteborg
031-10 65 85