Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Sfi skolan Kristianstad

Sfi-skolan Kristianstad

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål.

Sfi drivs av Jämshögs folkhögskola i samverkan med Folkuniversitetet. Folkuniversitetet har  lång erfarenhet av att ge kurser i Sfi - svenska för invandrare. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket, som deltagare på Sfi ska du:

  • lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk
  • få språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
  • utveckla en kommunikativ språkförmåga, både muntlig som skriftlig.

Kunskap förändrar

Vår undervisning bygger på folkbildningens principer om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Det genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. En internationell och öppen atmosfär präglar studiemiljön och det hörs många olika språk i korridorerna. Våra duktiga och engagerade sfi-lärare arbetar efter en tydlig grundsyn:

  • Uppmärksamma behov och utvecklingsmöjligheter för varje elev.
  • Skapa en tolerant, öppen och jämställd studiemiljö som främjar lärandet.
  • Modern teknik och pedagogik uppmuntrar till kreativa lärprocesser för att utveckla språket.

Du har rätt till att gå Sfi om:

  • du saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
  • du är 16 år eller äldre. Ingen övre åldersgräns finns.
  • du är folkbokförd och bosatt i Kristianstad kommun.

Du har rätt till att fullfölja kursen om du börjat men studierna kan avslutas om progression saknas och frånvaron är för hög.

All Sfi är kostnadsfri och du har rätt att själv bestämma vilken skola du vill studera vid.

 

Anmälan

Toggle module

Ansök till Sfi Kristianstad genom att besöka VLC, Vägledningscentrum

Adress: Lasarettsboulevägen 2E
Öppettider: tisdagar kl. 10:00 – 11:00

Kallelse skickas via post till den adress som du uppger på VLC.

Ansök till Yrkes-Sfi

Toggle module

Gör en webbansökan till någon av våra Yrkes-Sfi utbildningar. Vi har löpande kursstart! 

Huvudman

Toggle module
Jämshögs folkhögskola

Work and study in sweden

Toggle module

Film om kursplan för sfi

Toggle module

Film om kursplan för sfi - textad version

Toggle module

Tidigare sfi-elever ger tips!

Toggle module