Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny

Sfi-skolan Växjö

Med glädje, kreativitet, professionalitet och modern språklära utmanar vi dig utifrån dina förutsättningar så att du når dina personliga mål.

Sfi drivs av Folkuniversitetet tillsammans med Växjö kommun. Folkuniversitetet har över 40 års erfarenhet av att ge kurser i Sfi - svenska för invandrare. Sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i svenska språket, som deltagare på Sfi ska du:

 • Lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk
 • Få språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv
 • Utveckla en kommunikativ språkförmåga, både muntlig som skriftlig

Kunskap förändrar

Vår undervisning bygger på folkbildningens principer om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Det genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. En internationell och öppen atmosfär präglar studiemiljön och det hörs många olika språk i korridorerna. Våra duktiga och engagerade sfi-lärare arbetar efter en tydlig grundsyn:

 • Uppmärksamma behov och utvecklingsmöjligheter för varje elev.
 • Skapa en tolerant, öppen och jämställd studiemiljö som främjar lärandet.
 • Modern teknik och pedagogik uppmuntrar till kreativa lärprocesser för att utveckla språket.

Du har rätt till att gå Sfi om:

 • Du saknar de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.
 • Du är 16 år eller äldre. Ingen övre åldersgräns finns.
 • Du är folkbokförd och bosatt i Växjö kommun.

Du har rätt till att fullfölja kursen om du börjat men studierna kan avslutas om progression saknas och frånvaron är för hög.

All Sfi är kostnadsfri och du har rätt att själv bestämma vilken skola du vill studera vid.

Lektionstider:


Måndag, tisdag onsdag och torsdag
Förmiddagstid 8.15-12.00
Eftermiddagstid 13.00-16.45

Kvällsundervisning, måndag och onsdag 17.00-20.00


 • Vill du fortsätta utveckla din svenska eller söka till vidare studier? Då är fortsättningskurserna i SaS grund och SvA 1-3 en bra väg att gå. Kurserna utvecklar ditt språk ytterligare för att du lättare ska kunna komma ut i samhälls-, studie- och arbetsliv.

  SAS-grund och SVA 1-3

  Vill du fortsätta utveckla din svenska eller söka till vidare studier? Då är fortsättningskurserna i SaS grund och SvA 1-3 en bra väg att gå. Kurserna utvecklar ditt språk ytterligare för att du lättare ska kunna komma ut i samhälls-, studie- och arbetsliv.

Så ansöker du till Sfi Växjö

Toggle module

Med BankID ansöker du via Växjö kommuns webb eller besök Växjölöftet Vuxenutbildning på Kronobergsgatan 18. 

Kom ihåg att välja Folkuniversitetet som skola/utbildningsanordnare!

Film om kursplan för sfi

Toggle module

Film om kursplan för sfi - textad version

Toggle module

Tidigare sfi-elever ger tips!

Toggle module