Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Utbildningsinformation

Utbildningsinformation

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Utbildningen innehåller 15 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna.

Relaterad information

Medicinsk Sekreterare är för dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat. Stora förändringar i samband med hantering av vårdens information i form av journaler, diagnoser etc pågår. Processerna kring vårdadministration digitaliseras alltmer. Den nya yrkesrollen får ett allt tydligare IT-stöd.

Arbetsuppgifter som en Medicinsk sekreterare ska kunna är praktisk administration kring behandling och vård av patienter gällande dokumentation, informationshantering och reception.
Medicinsk sekreterare är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor och integration. Förmåga att medverka/leda kvalitetshöjande projekt är väsentlig.

Yrkesbenämningen för administratörer inom vården kan vara medicinska sekreterare, läkarsekreterare och vårdadministratörer. Om du har erfarenhet och ledaregenskaper kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Examen - Efter fullgjord utbildning får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som Medicinsk sekreterare. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

  • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
  • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
  • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
  • bistå som personaladministrativ funktion

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 50 p
Diagnosklassifikation 30 p
E-hälsa 15 p
Examensarbete 25 p
Gruppsykologi och arbetsmiljö 15 p
HoS administration/Medicinsk dokumentation 50 p
Introduktion till HoS i Sverige   5 p
Kommunikation- och presentationsteknik 20 p
Kvalitets- och förbättringsarbete 10 p
LIA 1 30 p
LIA 2 30 p
LIA 3 40 p
Medicinsk terminologi 25 p
Medicinsk engelska 25 p
Vårdjuridik  30 p

 

 

Medicinsk sekreterare, Falun

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands