Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:
Information

Information

Utbildningstid är 2 år och omfattar 80 veckor. Av dessa är 60 veckor teori och 20 veckor Lärande i Arbete. Utbildningen varvar teori och praktik vilket innebär att du direkt kan tillämpa dina kunskaper i verkligheten. Utbildningen startar i januari 2020.

YH Socialpedagog är för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom olika områden. En socialpedagog arbetar med människor i olika utsatta grupper i samhället och du får genom utbildningen en bred kompetens som kan användas inom en mängd skilda verksamheter. Socialpedagoger har en växande arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom både privat och offentlig sektor. Du kommer exempelvis att kunna arbeta inom

 • Kommun
 • Landsting
 • Myndigheter
 • Skola 
 • Behandlingshem
 • Kriminalvården

 

Utbildningsplan

I utbildningen läser du följande obligatoriska kurser:

 1. Socialt arbete - yrkesintroduktion, organisation, Lagstiftning
 2. Utveckling, socialisation och livsvillkor – individ, grupp och samhälle
 3. Psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar, samsjuklighet
 4. Socialpedagogik och metodarbete
 5.  Socialpedagogiskt arbete med unga
 6. Missbruk, beroende och samsjuklighet
 7. Psykisk ohälsa och antisocial problematik
 8. Integrationspedagogiskt socialt arbete
 9. Socialt arbete i nationellt och internationellt perspektiv
 10. Lärande i Arbete 1
 11. Lärande i Arbete 2

Arbetsuppgifter som Du som socialpedagog kommer att möta, är skiftande beroende på vilket område du väljer att arbeta inom. Fokus kommer att vara att tillsammans med den du möter hitta vägar till förändring och utveckling. Du kommer att samarbeta med olika yrkeskategorier exempelvis socionomer, pedagoger, polis, kriminalvård och sjukvård.

Yrkesbenämningen är socialpedagog. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Utbildningens innehåll har utvecklats i aktivt samarbete med Umeå Universitet, kommunerna i Jämtland, kriminalvården samt SiS (statens institutionsstyrelse) och privat sektor i form av behandlingshem i regionen. Utbildade socialpedagoger kommer att behöva rekryteras och platser för Lärande i Arbete (LIA), som är en viktig del i utbildningen, ställs till förfogande av samarbetsparterna.

 

Examen

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen Socialpedagog. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du förvärvat under utbildningen.

Europass

Vid examen får du ett Europass-tillägg till examensbeviset. Som ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft har de tagit fram en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Europass-tillägg till examensbevis är ett dokument som beskriver ett examensbevis från en yrkeshögskoleutbildning. Tillägget ersätter inte det ursprungliga examensbeviset utan ska användas som ett komplement

Socialpedagog, Östersund

Toggle module
Toggle module
Myndigheten för yrkeshögskolan
Toggle module
LIA utomlands