Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Sök Meny
Du är här:

FAQ

När startar utbildningen och när är sista ansökningsdag?
Nästa utbildningsstart är måndagen den 2 september 2019 och sista ansökningsdag är den 15 maj 2019.

Kan man söka om man missat sista ansökningsdatum?
Håll utkik på hemsidan om sista ansökningsdatumet eventuellt förlängts eller om det finns reservplatser.

Får jag jobb efter utbildningen?
"VA är ett prioriterat affärsområde för WSP. Vi är 100 anställda idag och inom en 10 årsperiod
skall vi vara 200 stycken säger Anders Häggkvist som är gruppledare för hela region norr Umeå,
Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall"

Johan Rönnbäck Affärsområdeschef Ramböll området Sundsvall-Kiruna. "Vi har behov av 4 VA-projektörer i Luleå och 2 i Umeå i nuläget. Marknaden bara växter eftersom kommunernas VA-system har nått bäst före datum men det är svårt att hitta kompetensen. LTU och UmU utbildar
ingenjörer men inte med inriktning VA"

"Sweco, Mattias Larsson säger att de har 40 stycken VA-projektörer i region norr och har ett
anställningsbehov av 3-5 VA-projektörer inom en 3-5 årsperiod"

"Emma Edfors, områdeschef Sweco region norr uttrycker ett stort behov av VA-kompetens både
projektörer och ingenjörer i region norr. ”Enbart under 2015 behöver vi anställa 3-5 stycken i
regionen säger områdeschef Emma Edfors.”

Patrik Kjellgren, affärschef norr Sundsvall/Umeå på Tyrens AB "Vi har mycket stort behov av VA-projektörer för att täcka det behov som vi har i dagsläget. Vi rekryterar civilingenjörer och högskoleingenjörer men vi behöver framförallt duktiga projekterare som gillar att rita ledningar.
Tyréns kommer att behöva 6-8 VA-projektörer i norra Sverige den närmaste 3-5 åren dvs dubblera vår styrka. Vi vill även ta fler marknadsandelar och då blir siffran betydligt högre”

Vad innebär en Yh-utbildning?
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ca en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Vad innebär Yh-poäng? Motsvarar dessa högskolepoäng?
Du som går en yrkeshögskoleutbildning får Yh-poäng och dessa motsvarar inte högskolepoäng. 5 Yh-poäng räknas som en veckas heltidsstudier.

Hur lång är utbildningen?
Utbildningen ges på heltid under fyra terminer, ca 2 år.

Var ges utbildningen?
Utbildningen ges i Umeå.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?
Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ca 40 timmars arbete i veckan. Ungefär hälften av denna tid är schemalagd.

Kan man arbeta vid sidan av studierna?
Studierna bedrivs på heltid.

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på utbildningen?
Ja, utbildningen ger rätt till stöd från CSN. Kontakta CSN för mer information: www.csn.se
Hur mycket LIA, Lärande i arbete, innehåller utbildningen?
Under sammanlagt 20 av utbildningens totalt 80 utbildningsveckor under 3 perioder är du ute på en arbetsplats, där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Söker man LIA-plats själv?
Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock så ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. Arbetsgivarna ser det som meriterande att du själv sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov.

Vad krävs för att få examensbevis?
För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen.

Anordnar skolan studentboende?
Nej det gör vi inte. Men ett tips är att kontakta AB Bostaden i Umeå för att ställa dig i kö till studentbostad samt kontakta privata bostadsföretag i Umeå kommun https://www.hyrabostad.se/umea/

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra bevis på förkunskaper som krävs för att söka till utbildningen så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver bevisa att du trots att du saknar formella intyg ändå har de rätta kunskaperna. Du gör detta genom att klicka på knappen "Åberopa reell kompetens" under Behörighetsfliken på ansökningssidan.
• Där fyller du kort i vad och varför du önskar åberopa reell kompetens.
• Du måste också bifoga ett så kallat självskattningsdokument där du listar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser som är kopplade till de förkunskapskrav som du saknar dokumentation för.
• Självskattningen ska utöver ditt dokument styrkas av till exempel referenser (namn och kontaktuppgifter till personer som känner till vilken kunskap du har), eventuella ofullständiga betyg och intyg.
• Det går bra att bifoga bilder, filmer och i praktiken allt material som kan styrka självskattningen.
• Självskattningsdokumentet samt eventuellt övriga dokument placerar du under ansökningsalternativet "övrigt".

När kommer antagningsbeskedet?
Antagningsbeskedet skickas ut via Antagning.se via mejl innan midsommar. Eventuell reservantagning pågår fram till kursstart.

VA-projektör, Umeå

Toggle module

VA-projektör - din nya karriär

Toggle module