Tillväxtutbildningar (TÖS) Östra Skåne

Arbetsmarknadsutbildning Kristianstad

Vi erbjuder utbildningar inom chefskap, ledarskap och ekonomi i samarbete med TÖS, tillväxt i Östra Skåne.

Folkuniversitet är en av flera leverantörer som skapar värdefulla utbildningar inom ramen för TÖS. Projektet TÖS - Tillväxt i Östra Skåne - erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Med i projektet är kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby.

Företag som är i behov av att stärka företagets och företagets personals kompetens så skräddarsyr vi upplägget utefter behovet och genom våra konsultande lärare. Företag med max 250 anställda får stöd i att ta fram en tillväxtplan eller innovationsstrategi i analysfasen och därefter tillhandahåller vi kompetensutveckling skräddarsydd för företagets behov. Både företagsledare och medarbetare är delaktiga i processen. Utbildningarna drivs från våren 2018 till år 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta Malin Wildt-Persson, koordinator för TÖS:
malin.wildt-persson@kristianstad.se eller besök TÖS - Tillväxt i Östra Skåne.