Sök Meny
Arbetsgrupp sitter vid bord och diskuterar.

Företagsutbildningar i Göteborg

Behöver dina medarbetare bli bättre i engelska, svenska eller kanske mandarin? Kan en kurs i projektledning hjälpa er att förbättra kvaliteten? Folkuniversitetet kompetensutvecklar och fortbildar medarbetare i både företag och organisationer. Investera i kunskap och öka ditt företags lönsamhet!

Vi har lång erfarenhet av utbildning i alla former. Utifrån dina förutsättningar kan vi enkelt och snabbt ge dig ett konkret förslag på hur vi ser på ditt behov. Kvalitet är vårt ledord. Genom kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar säkerställer vi att kurserna motsvarar uppsatta krav, men också utvecklas för framtida behov.

Vi är medlemmar i ASR Auktoriserade Språkutbildares Riksorganisation.

Personlig service
Vi erbjuder personlig service, och du har hela tiden kontakt med samma person(er).

Hur mycket vill du ha hjälp med?
Vill du ha en helhetslösning kring din utbildningsinsats? Vi hjälper dig med kursplanering och -upplägg, undervisning enligt förslag samt utvärdering och övrig kursadministration.

Kontakta oss:
Tel: 031-10 65 77
E-post: foretag.gbg@folkuniversitetet.se

Har du en nyrekryterad medarbetare inom hälso- och sjukvård som är på väg mot svensk legitimation? Eller kanske en medarbetare som har arbetat några år och som behöver vidareutveckla sitt språk? Folkuniversitetet arrangerar svenskkurser för utländsk vårdpersonal. Vi erbjuder kurser i sjukvårdsvenska anpassade för en mängd legitimationsyrken, individuellt eller i grupp, på plats eller på distans.

Sjukvårdssvenska

Har du en nyrekryterad medarbetare inom hälso- och sjukvård som är på väg mot svensk legitimation? Eller kanske en medarbetare som har arbetat några år och som behöver vidareutveckla sitt språk? Folkuniversitetet arrangerar svenskkurser för utländsk vårdpersonal. Vi erbjuder kurser i sjukvårdsvenska anpassade för en mängd legitimationsyrken, individuellt eller i grupp, på plats eller på distans.

Har du medarbetare med ett annat modersmål än svenska? Att förstå och kunna göra sig förstådd på svenska vid kundmöten, arbetsmöten, fikapausen och "after worken" är en viktig framgångsfaktor för både den enskilda medarbetaren och företaget. Folkuniversitetets svenskkurser för företag vänder sig till dig som har internationella medarbetare som behöver förbättra sina kunskaper i svenska.

Svenska för företag

Har du medarbetare med ett annat modersmål än svenska? Att förstå och kunna göra sig förstådd på svenska vid kundmöten, arbetsmöten, fikapausen och "after worken" är en viktig framgångsfaktor för både den enskilda medarbetaren och företaget. Folkuniversitetets svenskkurser för företag vänder sig till dig som har internationella medarbetare som behöver förbättra sina kunskaper i svenska.

Håller du presentationer på engelska? Har ert företag engelska som koncernspråk? Har du medarbetare som ska behärska viktiga förhandlingar på engelska. Folkuniversitetets utbildningar i engelska för företag, vänder sig till organisationer eller enskilda medarbetare som vill bli skickligare på att kommunicera och skapa affärer på engelska.

Engelska för företag

Håller du presentationer på engelska? Har ert företag engelska som koncernspråk? Har du medarbetare som ska behärska viktiga förhandlingar på engelska. Folkuniversitetets utbildningar i engelska för företag, vänder sig till organisationer eller enskilda medarbetare som vill bli skickligare på att kommunicera och skapa affärer på engelska.

Vi erbjuder utbildningar inom ett trettiotal olika språk - från grund till avancerad nivå. Vi kan hjälpa dig att utveckla dina internationella relationer. Genom en språkkurs får du bättre förståelse för din utländska partner och ökad social kompetens i kontakten er emellan.

Övriga språk för företag

Vi erbjuder utbildningar inom ett trettiotal olika språk - från grund till avancerad nivå. Vi kan hjälpa dig att utveckla dina internationella relationer. Genom en språkkurs får du bättre förståelse för din utländska partner och ökad social kompetens i kontakten er emellan.

Här nedan hittar du ett axplock av kortare projektledningskurser som genomförs på Folkuniversitetet i Göteborg.

Projektledning

Här nedan hittar du ett axplock av kortare projektledningskurser som genomförs på Folkuniversitetet i Göteborg.

Vill du utvecklas i din yrkesroll? Välj en branschanpassad diplomutbildning! Diplomutbildningar varvar teori med praktiska exempel som du kan använda direkt i ditt arbete. Innehållet är alltid uppdaterat och anpassat efter yrkesrollen.

Diplomutbildningar i Göteborg

Vill du utvecklas i din yrkesroll? Välj en branschanpassad diplomutbildning! Diplomutbildningar varvar teori med praktiska exempel som du kan använda direkt i ditt arbete. Innehållet är alltid uppdaterat och anpassat efter yrkesrollen.

Har du frågor?

Kontakta
031-106577
foretag.gbg@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Hitta till oss