Sök Meny
Uppsökande verksamhet

Uppsökande verksamhet

Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på, om man har en funktionsnedsättning eller hur gammal man är. Vi jobbar inom tre områden: studiecirkeln, personal/utbildning och metod- och kunskapsutveckling.

Vår erfarenhet är vår kompetens

I vårt arbete är kunskaps- och metodutveckling med inriktning på psykiska, sociala och fysiska funktionsnedsättningar särskilt prioriterat. Vi strävar alltid efter att hitta nya metoder och utveckla befintliga arbetssätt för att komma runt och minska effekterna av en kognitiv funktionsnedsättning. Genom att under årtionden ha arbetat med folkbildning för personer med funktionsnedsättning står avdelningen på en gedigen grund där praktik och beprövad erfarenhet kombineras med bidrag från de senaste forskningsrönen.

Vi bidrar till en bättre livskvalitet

Såväl studiecirklar som andra former av utbildningar kan leda till att en människa bryter en social isolering, utvecklar sin kompetens och inte minst bevarar sina olika förmågor och kompetenser. Målsättningen är att erbjuda ett meningsfullt sammanhang som möjliggör återhämtning av gamla kunskaper och förutsättning för nya. En viktig faktor är att se till det friska och fungerande. Vår utgångspunkt är att bildning, kunskap och inte minst glädjefulla upplevelser bidrar till ett rikare liv för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder.

Äldreomsorg

Hjärnan måste utmanas, stimuleras och ha roligt - oavsett om man själv söker upp en träffpunkt eller om man bor på ett äldreboende. Våra pedagogiskt kunniga och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga oberoende av ålder och bakgrund. I studiecirkeln kan alla vara med!

Psykisk ohälsa

Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett om man drabbats av psykisk ohälsa,har en kognitiv funktionsnedsättning eller hur ens livssituation ser ut. Våra pedagogiska och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga och betydelsen av att stimulera och utmana hjärnan och inte minst, att ha roligt!

Förvärvade hjärnskador

Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på, om man har en funktionsnedsättning eller hur ens livssituation ser ut. Våra pedagogiska och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga och betydelsen av att stimulera och utmana hjärnan och inte minst, att ha roligt!

Intellektuella funktionsnedsättningar

Varje människa har rätt till kunskap och bildning - oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på, om man har en funktionsnedsättning eller hur ens livssituation ser ut. Våra pedagogiska och ämnesutbildade cirkelledare tror på individens förmåga och betydelsen av att stimulera och utmana hjärnan och inte minst, att ha roligt!

Personalutbildningar

Vi vänder oss främst till dig som arbetar inom äldreomsorgen, med personer med förvärvade hjärnskador eller med intellektuella funktionsnedsättningar. Hos oss får du utbildningar som är direkt anpassade till de behov som finns på din arbetsplats, alltid med utgångspunkt i aktuella teorier och beprövade metoder.

Röster från vår verksamhet

Läs mer om vad ledare och deltagare tycker om vår verksamhet.

Kurs: Stötta barn med NPF i skolarbetet

Är du anhörig till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Behöver du hjälp med hur du stöttar barnet med läxor och skoluppgifter utanför lektionsförlagd tid? I så fall är detta kursen för dig!

Har du frågor?

Kontakta
031-10 65 26
info.uppsokande@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss