Sök Meny
Uppsökande verksamhet vid Folkuniversitetet i Göteborg

Personalutbildningar inom vård och omsorg

Vi vänder oss främst till dig som arbetar inom äldreomsorgen, med personer med förvärvade hjärnskador eller med intellektuella funktionsnedsättningar. Hos oss får du utbildningar som är direkt anpassade till de behov som finns på din arbetsplats, alltid med utgångspunkt i aktuella teorier och beprövade metoder.

Vi arbetar också med färdiga koncept, till exempel Att möta äldre med psykisk ohälsa, Värdegrundsutbildning, Sånger i vården, Reflektionshandledning, Bokföring för handledare i sociala arbetskooperativ, IT-teknik för personal inom äldreomsorgen, exemplen är många och varierar mycket. Genom projekt och nära samarbete med såväl offentliga som privata aktörer inom olika verksamhetsområden har vi kunskap och kännedom om olika personalgruppers behov och förutsättningar.

Kan vi göra något för din arbetsplats? Kontakta oss gärna.

Aktuella personalutbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning ser du nedan.

Grunderna i Ipad-användning

Allt fler väljer att använda en Ipad som redskap för kommunikation, rekreation, inlärning och rehabilitering. Den här grundkursen vänder sig till personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Vi går igenom vad Ipaden kan användas till och hur man anpassar den efter särskilda behov.

Enskild undervisning

Vi kan erbjuda enskild undervisning för personer med funktionsnedsättning. Utbudet av kurser är stort och finns inom de flesta ämnesområden. Våra pedagoger har ett salutogent fokus och lång erfarenhet från pedagogiskt arbete med personer med funktionsnedsättning.

Har du frågor?

Kontakta
031-10 65 26
info.uppsokande@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss