Sök Meny
John leder en redaktionsgrupp

Johns redaktionsgrupp – en träning i demokrati

– Bland det bästa är att se hur deltagarna växer i sin roll, till exempel när de går ut och intervjuar politiker som Annelie Hultén eller kändisar som Jonas Gardell. Privat skulle de kanske aldrig kunna tänka sig det, men i rollen som reporter blir det en helt annan sak.

John Shelton är cirkelledare i våra redaktionsgrupper på Dalheimers hus i Göteborg och SPIRA i Mölndal. Vi träffade John för en pratstund kring hans yrkesroll.

Alla bidrar med olika saker

Det viktigaste i den här cirkeln är samarbetet i gruppen. Det är otroligt givande att jobba tillsammans och stötta varandra för ett gemensamt slutmål; att ge ut en tidning. Vi diskuterar, tittar på bilder, läser varandras texter, har redaktionsmöte och godkänner allt material tillsammans. När vi börjar planera tidningen får alla komma med förslag på teman, reportage eller intervjuer som de tycker verkar intressanta. På så vis får var och en chansen att fokusera på och lära sig mer om sådant man är intresserad av. För att arbetsprocessen ska vara tydlig, och arbetet gå framåt, har vi ett gemensamt arbetsschema. Vi hjälper varandra och alla bidrar med det han eller hon är bra på.

Det fantastiska är att alla verkligen är bra på något, trots att varje deltagare har så olika förutsättningar. De som inte gillar att skriva kan fotografera eller hjälpa till med bildbehandling i datorn. De som gillar att uttrycka sig, men inte kan använda händerna, får hjälp av en assistent att skriva ned texten. Det finns många olika möjligheter. Min uppgift är främst att hålla ihop gruppen och att sätta en lagom hög ribba, så att alla känner dig stimulerade och delaktiga.

Tidningsproduktion - en träning i demokrati

Det är mycket som är bra med att göra en tidning tillsammans. För det första är hela processen en träning i demokrati; att lyssna på varandra, lära av varandra och komma fram till en gemensam lösning är ju centralt i samhället. Jag uppmuntrar deltagarna att ta sig ut i det offentliga rummet, intervjua politiker och andra kända personer eller undersöka saker. Det är jätteviktigt att deltagarna ser att alla har rätten att granska och ifrågasätta.

Det intellektuella är också viktigt, att tänka, diskutera och ta plats i en grupp. Jag som ledare har så klart en viktig funktion i att bidra till en balans där alla i gruppen får vara med och komma till tals.

Står alltid på deltagarens sida

Jag kommer in för att jobba med tidningen, det är min yrkeskompetens och jag är inte inblandad i allt runtomkring, med administration och personalmöten. På det sättet tror jag att jag blir mer koncentrerad på de personer jag jobbar med. Det blir en kontrast mot personalen på verksamhetsstället, jag har en annan typ av dialog och pedagogik med deltagarna. När till exempel personliga assistenter hjälper till har jag koll på att de inte tar över för mycket. Det är viktigt att det alltid är deltagaren som styr och att jag står på deras sida.

Bland det bästa är att se hur deltagarna växer i sin roll, till exempel när de går ut och intervjuar politiker som Annelie Hultén eller kändisar som Jonas Gardell. Privat skulle de kanske aldrig kunna tänka sig det, men i rollen som reporter blir det plötsligt en annan sak. De märker att de har lika mycket rätt och legitimitet att prata med dessa personer som vem som helst.

Det roligaste av allt är när allt är klart och tidningen ges ut. Då är alla väldigt stolta och vi brukar ha en fest tillsammans för att fira utgivningen. Alla får berätta lite om det de har skrivit eller gjort, sammanhållningen är på topp. När man hjälps åt att skapa något blir det som allra bäst – och det känns väldigt starkt just den dagen, att jobbet har burit frukt och att vägen dit har varit en gemensam sak.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

RGRM

Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method.

RGRM

Hitta till oss