Sök Meny
För dig som har studiecirkel

För dig som har studiecirkel

Här hittar du länkar till blanketter, information och andra stödresurser för dig som har studiecirkel hos oss.

Digital närvarolista

Tänk på att:
Fylla i fältet Studiematerial. Där ska du skriva vad ni använder er av för studiematerial. Det kan till exempel vara böcker, artiklar, webbsidor allt som hjälper er i gruppen att ta er framåt mot ert mål. 
Fylla i fältet Arrangemangslogg. Här berättar du kontinuerligt hur det går för er studiecirkel, till exempel vad har ni lärt er, vad ni kommer fram till på era träffar.

Närvarolista på papper

Introduktion för cirkelledare

Anmälan av ett nytt arrangemang

Ekonomisk ersättning

För att få ekonomisk ersättning för en studiecirkel behöver du kunna påvisa utgifter kopplade till lärandet. Det kan till exempel vara kvitton för inköpt studiematerial, föreläsararvode eller lokalkostnader mm. Spara därför alla kvitton! Om du tillhör en förening sker redovisningen oftast genom föreningens kontaktperson.

Fyll i fältet med Betalningsmottagare och Insättningsuppgifter. Kvitton skickas eller lämnas in till din kontaktperson:

Information om våra verksamhetsformer och det som ni kan rapportera

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila