Sök Meny
Tolkutbildningar

Tolkutbildningar

Vill du ha ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete? Tycker du att det är roligt med språk och vill överbrygga språkbarriärer mellan människor? Och vill du hela tiden lära dig nya saker? Då kan tolkyrket passa dig.

Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden beroende på vilka språk du behärskar och vilka övriga fackkunskaper du har. Den vanligaste arbetsuppgiften är att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer. För invandare och asylsökande är du den kommunikativa länken i kontakter med det svenska samhället. Det kallas för kontakttolkning när du tolkar vid deras besök på till exempel sjukhus, socialkontor, flyktinganläggning, polis eller i domstol.

Våra kursledare är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet. Kurserna innehåller realia, språkhandledning och rollspel. Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs. Du börjar med en obligatorisk introduktionskurs som ger dig behörighet att fortsätta med de övriga kurserna på Folkuniversitetet i Malmö och Lund.

Kontakttolkning

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för myndigheter.

Jobb

Som tolk kommer du att få skiftande och omväxlande arbete.

Auktorisation

Auktorisation av tolkar och översättare sker hos Kammarkollegiet som anordnar muntliga och skriftliga prov samt prövar lämplighet etc.

Tolkyrket

Vill du ha ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete?

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila

Vilken språknivå ska jag välja?

Våra språkkurser är indelade i sex nivåer.

Läs mer om vilken nivå som passar dig!

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Namn
Ort
(Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Lund, Malmö eller Växjö)
E-postadress

New in Sweden?

Do you want to learn Swedish for free? Do you want to start working as soon as possible? Whether you moved to Sweden for asylum, work or a loved one, we will help improve your Swedish.

More about life in Swedish

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt kurs eller nivå.
E-post: kurser.syd@folkuniversitetet.se
Tel: 040-6918320