Projektledning - lär dig från grunden

Plats Stockholm

Är du nyfiken på ämnet projektledning? Den här kursen ger dig grunderna för att själv kunna leda ett projekt eller bli en mer medveten projektdeltagare. Du får en helhetsbild av projektarbete från start till mål.

Boka kursen nu

Kursen finns även på kvällstid måndagar, se länk längst ned.

Även om projekt kan vara väldigt olika är vissa delar gemensamma. Det handlar dels om de faser och grundkomponenter som ingår i arbetsformen, men också om att skapa ett effektivt och resultatinriktat arbete i grupp.

För vem?

Kursen riktar sig till dig som vill få en grundläggande introduktion till arbetsformen projekt och att leda projekt. Kanske ska du leda ett projekt på din arbetsplats eller vill skaffa dig kunskaperna för ditt framtida arbetsliv. Kanske har du redan lite vana av projektarbete men vill öka dina kunskaper.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter avslutad kurs ska du ha grundläggande kunskaper om vanliga begrepp, metoder och verktyg inom arbetsformen projekt samt hur man kan skapa förutsättningar för en fungerande projektgrupp.

Innehåll

 • Introduktion – vad är ett projekt och när ska man välja den formen
 • Projektets faser - planering, genomförande, uppföljning
 • Roller och ansvar
 • Projektledarens funktioner
 • Förstudie
 • Projektmål och effektmål
 • Att kartlägga och förebygga risker
 • Intressentanalys – vilka påverkas av eller påverkar projektet
 • Planering - att bryta ner mål till aktiviteter, göra tidsplan, arbetsfördelning mm
 • Genomförande
 • Kommunikation – inom projektet och gentemot intressenter och beställare
 • Projektgruppens utveckling, relationer och samarbete
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Uppföljning
 • Avslut

Kursmaterial

Läraren delar eller skickar under kursen ut kursdokumentation samt grundläggande mallar och verktyg du kan använda dig av vid projektarbete.

Kursform

Kursen varvar teoretiska genomgångar med diskussion och praktiska övningar. Mindre hemuppgifter mellan tillfällena kan förekomma.

Datum

Påsklov 13/4 samt uppehåll 27/4. Sista kurstillfälle 18/5.

Intyg

Intyg utfärdas efter kursens slut för de deltagare som varit närvarande minst 75% av tiden och förutsatt att hela avgiften är betald.

Kursledare

Elisabeth Sköld är civilekonom, organisationskonsult och mycket erfaren projektledare. Hon har en bred erfarenhet från både Ericsson och Swedbank. Numera arbetar hon som organisationskonsult på Consultus. Elisabeth Sköld är också en van utbildare.

Citat från tidigare deltagare

”Elisabeth är helt suverän, en av de bästa lärarna jag någonsin träffat på.”
”Mycket bra pedagogik och ämneskunskap. Engagemanget var 110 eller högre.”

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
23 mar 2020 - 18 maj 2020
Må 13:15 - 16:30
Tillfällen
7
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
28
Kurs-ID
1039738
Pris
6575 kr