Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande

Plats Örebro

För att delta i denna studiecirkel krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Första dag för anmälan är onsdagen den 18 december.

Boka kursen nu
Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete på kunskapsbaserade grunder - Hur och varför?
Henrik Andershed är professor i psykologi och även professor i kriminologi. Han är en av forskningsledarna vid CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research vid Örebro universitet. Hans forskning handlar främst om kriminalitet och brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Den handlar också om (o)trygghet och att göra brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser mer effektiva.

Brott kostar oerhört mycket pengar och lidande och det finns stora besparingar att göra på att arbeta mer systematiskt och kunskapsbaserat och således mer effektivt i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Men vad innebär egentligen att brottsförebygga och har det verkligen visat sig vara kostnadseffektivt?

För mer information, kontakta: Ulf Jorner 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com

Har du frågor?

Kontakta Ulf Jorner

ulf.jorner@gmail.com

Tid
29 jan 2020 - 29 jan 2020
On 14:00 - 16:00
Plats
Jordgatan 6, 70223 Örebro
Visa på karta
Kurs-ID
1049827
Pris
100 kr