Screentryck/textil och papper, kvällskurs

Plats Stockholm

Lär dig screentryck- konsten att trycka på tyg och tryck dina egna mönster och motiv på tröjor och textil.

Boka kursen nu

Målgrupp

Denna kurs är för dig som vill lära dig att arbeta med grafiska tryck på textil och papper. Med hjälp av trycktekniken screentryck omvandlar vi en analog eller digitalt bild till ett grafiskt tryck. Inga förkunskaper krävs – endast en nyfikenhet på att lära sig nya spännande tekniker.

Mål

Som nybörjare får du lära dig textiltryckets grunder. Du som redan kan grunderna vidareutvecklar dina färdigheter.

Innehåll

Efter avslutad kurs kommer du ha fått en inblick i hur screentryck fungerar. Du kommer veta vad ett genomtryck är och vilka användnigsområden ett screentryck har. Du kommer ha överfört en bild till en textilram och belyst med UV ljus, samt haft möjlighet att trycka bilden i en färg eller flera färger på tyg eller papper. Beroende på din tidigare erfarenhet av att arbeta analogt och/eller digitalt anpassas trycktekniken efter dig.

Undervisningsform/kursupplägg

Kursen startar med ett teoretiskt pass med en gemensam genomgång av trycktekniken, introduktion av konstnärer som genom tiderna arbetat med textila tryck, samt förberedelse av bild som ska överföras till tryck. Fortsättningsvis byggs kurstillfällena på med överföring av egen bild till ett grafiskt tryck. Det finns möjlighet att trycka med en färg och flerfärgstryck. Utefter deltagarnas önskan avanceras kursen eftersom. Undervisningen sker individuellt efter deltagarnas kunskapsnivå. Gruppen består av ca 5-8 deltagare. Uppehåll 7 april, Påsk.


Följande moment ingår:
  • Inspirationsmaterial till screentryck
  • Genomtryck
  • Digitalt och analogt grafiskt arbete
  • Överföra en bild med hjälp av UV ljus
  • Enfärg och flerfärgstryck
  • Screentryck
  • Stenciltryck

Kvällskursen kommer att börja med ett teoretiskt pass, där trycktekniken och dess användningsområden presenteras samt introduktion av konstnärer som genom tiderna arbetat med textila tryck. Förberedelser görs för att överföra din bild till ett eget tryck.Fortsättningsvis följer praktiskt arbete. Under kursen presenteras användningsområden för screentryck, och hur man själv kan experimentera och fördjupa sig i trycktekniken. Ingen kurslitteratur behövs köpas, men det kommer att finnas gott om tips på rekommenderad läsning.

Material

Förbered och ta med en svartvit bild i A4- format. Du kan ta med bilden i pappers- eller digitalt format. Tryckramar och grundläggande screenmaterial kommer att finnas. Tyg, (bomull, t-shirt) och i viss mån textilfärg (om man vill trycka mycket) rekommenderas att ha med sig. Oömma kläder rekommenderas.

Tips Material kan du köpa bl a på IB Wahlström (Olofsgatan 10), Kreatima (Kungsgatan 58), Masters (St Paulsgatan 14) och KRO:s butik (Fiskargatan 1, Mosebacke torg)

Kursledare

Hilda Lindström är konstnär och grafiker. Hon har en gedigen grafikutbildning med en Master in Fine Arts från Konsthögskolan i Wroclaw – Polen. Hilda arbetar som grafiklärare och konstpedagog över hela landet och driver bl.a. distansutbildningen GrafikAkademin på Kyrkeruds folkhögskola. Hon arbetar internationellt i olika konstprojekt. Hilda hör till den yngre genrationen grafiker som brinner för att utveckla och bevara grafiken i den samtida konsten. www.hildalindstrom.net/

Hilda Lindström

Hilda Lindström är konstnär och grafiker.

Hon har en gedigen grafikutbildning med en Master in Fine Arts från Konsthögskolan i Wrocław – Polen. Hilda arbetar som grafiklärare och konstpedagog över hela landet och driver bl.a. distansutbildningen GrafikAkademin på Kyrkeruds folkhögskola.

Hon arbetar internationellt i olika konstprojekt. Hilda hör till den yngre genrationen grafiker som brinner för att utveckla och bevara grafiken i den samtida konsten.

Här kan du läsa mer om Hildas arbeten och konstnärskap: https://hildalindstrom.net

Hilda Lindström

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
17 mar 2020 - 21 apr 2020
Ti 17:30 - 20:30
Tillfällen
5
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1045336
Pris
3100 kr