Historiekurser

Historia handlar om allt vi vet att människor gjort och tänkt innan oss. Ämnet i sig har en lång historia. Människan har alltid haft behov och intresse av att samla erfarenheter och fakta från tidigare generationer. Vare sig du vill lära dig mer om din hembyggd eller om du är intresserad av globala skeenden, kan en historiekurs vara något för dig.

sunny illuminated scenery with lots of sphinxes at the Precinct of Amun-Re in Egypt (Africa)

Historia kan studeras utifrån olika perspektiv såsom politiska, ekonomiska, idé- och kulturhistoriska. Lär dig förstå hur historiesynen bestämmer det historiska perspektivet och hur de idealistiska, materialistiska och de långa linjernas historieuppfattningar ger olika syn på omvärlden.


Kurser i historia

34 resultat

Föreläsning: Den goda viljans ambassadörer

Föreläsning: Operation Stella Polaris

Föreläsning om Invasionen av Norge/Danmark

Det kalla kriget

Destination: Snusgatan

Föreläsning:Flygplanet som körde vilse i Blekinge

Kvinnornas intåg i den svenska demokratinÖSU

Svarta döden, lilla istiden och bönderna

I emigranternas fotspår

Åland - nära men ändå okänt