Heldagstur i landskapet Närke

Plats Örebro

För att delta på denna resa krävs medlemskap i Örebro Senioruniversitet. Första dag för anmälan är onsdagen den 18 december.

Boka reservplats
Heldagstur i landskapet Närke - heldag, bussutflykt

På denna resa får vi en inblick i hur dagens lantbruk i Närke har uppkommit utifrån de förutsättningar som landskapet ger. Vi kommer att göra tre ordentliga stopp på resan för att lära oss mer om hur några prisbelönta och intressanta lantbrukare i landskapet driver och utvecklar sina gårdar idag. Vilka krav ställs idag och hur möter man framtiden? Dessutom gör vi stopp på vägen för att lära mer om kulturbygden och naturen.
Guider på resan är Therese Erneskog, lantmästare, och Torgny Frembäck, kulturgeograf, som båda jobbar med landsbygds- och lantbruksfrågor på Länsstyrelsen i Örebro.

Gymninge Gård
Vid sjön Tysslingen i Närke driver Torbjörn och Stefan Eriksson naturbetesköttsproduktion. På 300 ha naturbetesmark runt fågelparadiset Tysslingen betar ca 400 nötkreatur av raserna Hereford och Aberdeen Angus som är kända för att ge ett ovanligt välmarmorerat kött.

Berga Gård
På Berga gård i Fjugesta får vi lunch och höra om hur familjen Schneider lever och får ut det mesta från en gård som har ägg som en huvudprodukt, men där man vidareförädlar denna på många sätt.

Stjernsunds Gård & Stjernsunds Slott
Stjernsunds Gård ligger precis söder om Askersund. Familjen Gilbertsson arrenderar stora marker kring Stjernsunds Slott. Man brukar jord och skog, hyr ut bostäder och producerar kött, ägg och växter. En stor del av verksamheten är ekologisk och KRAV-märkt kött säljs lokalt, bl.a. i butik på gården. Kor, tjurar och kalvar går ute under stora delar av året och värphönsen går fritt, utan någon form av burar. Vi får en berättelse om den mångskiftande verksamhet som drivs. Eftermiddagsfika.

Drumliner
I västra Närke finns ett av landets mest intressanta drumlinområden. Vad är då en drumlin? De syns i landskapet som avlånga böljande ryggar, nästan som om moränhavet stelnat till i en frisk bris. Formen har liknats vid en valrygg. Drumlinen består av morän, Sveriges vanligaste jordart som täcker tre fjärdedelar av landets yta.
Drumlinen bildades under inlandsisen vid dess slutskede för 12 000 – 13 000 år sedan. Då hade vi haft en landis över oss i drygt 100 000 år. Isranden flyttades fram och tillbaka beroende på klimatologiska förändringar. Det var den kilometertjocka inlandsisen som var förutsättningen för bildandet av dessa formelement.

Kostnad: 600 kr inkl. resa, guidning, lunch, em-fika
Anmälan är bindande!
Hemkomst: ca kl 17

För mer information, kontakta Åke Olofsson, 0706-36 60 55 eller mnoab@telia.com

Har du frågor?

Kontakta Åke Olofsson

Mnoab@telia.com

Tid
22 apr 2020 - 22 apr 2020
On 08:30 - 17:00
Kurs-ID
1049972
Pris
600 kr