Sök Meny
Tidskriften Folkuniversitetet

Tidskriften Folkuniversitetet

Tidskriften Folkuniversitetet skickas till medarbetare och andra intressenter. I skriften ges aktuella omvärldsanalyser och konkreta verktyg till medarbetare.

Tidskriften är till för att inspirera och utveckla personal i sina yrkesroller. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och har under åren bland annat behandlat demokrati i förändring, integrationsprojekt och forskning i framkant. För övriga intressenter så finns aktuella ugåvor att läsa gratis via Tidskriften.se och på ISSUU.

Läs Tidskriften (inklusive äldre nummer) på ISSUU


Redaktionen

Tidskriften Folkuniversitetets redaktion består av en redaktör och ett redaktionsråd. I redaktionsrådet finns representanter för Folkuniversitetets fem stiftelser. 

Ansvarig utgivare: Cecilia Palm
Redaktör: Klara Johansson, 08-679 29 63

Maila redaktionen på tidskriften@folkuniversitetet.se

Postadress:
Folkuniversitetets förbundskansli
Box 26152, 100 41 Stockholm

Redaktionsråd

Klara Johansson, förbundskansliet Stockholm
Jenny Tingvall, Stockholm
Gunnar Forsman, förbundskansliet Stockholm
Johanna Lundberg, Gävle
Andreas Åhs, Göteborg
Cecilila Montgomery, Lund


Innehållsförslag

Är du skribent, fotograf, illustratör eller en av våra läsare? Vi tar gärna emot förslag på innehåll i tidningen.Tidskriften Folkuniversitetet har tre avdelningar; en med omvärldsbevakning, en om pedagogik och ledarskap och en om vad som är aktuellt på Folkuniversitetet. Hör gärna av dig om du har artikelidéer eller frågor. Redaktionen ansvarar inte för ej beställda manus eller bilder.


Tryck

Grafisk form: Torino Tidningsform AB
Tryck: Trydells AB
ISSN 0284-7574

Tidningen är tryckt på svanenmärkt papper.
Nominerad till Svenska Designpriset 2018.

Har du frågor?

Kontakta
Gabriella Eriksson, kommunikationschef
08-679 29 59
gabriella.eriksson@folkuniversitetet.se

Kontakta mig

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila