Styrelsen

Falu Senioruniversitets styrelsemedlemmar:

Ordförande
Agneta Hallberg, 070-240 41 14

Vice ordförande
Laila Edholm, 070-303 52 84

Sekreterare
Anders Paperin-Rostovzev, 023-29852, 070-536 15 05

Kassör
Kent Karlsson, 023-79 31 80, 070-779 57 79

Ledamot
Helena Norén, 0246-10932, 070-339 37 03, Lokalansvarig
Håkan Arvidson, 023-261 78
Margareta Andreasson, 070-563 52 63

Suppleant
Gunnar Ternhag, 070-594 47 37

Senaste årsmötesprotokollet finns här
Styrelsens stadgar finns här

Styrelsen