Sök Meny
Vår profil

Vår profil

Folkbildningstanken, som är alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap, genomsyrar vår pedagogik, vår organisation och våra värderingar.

Relaterad information

Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse och skapande ger människor förutsättningar för ett rikare liv.

Folkuniversitetet ska vara en naturlig mötesplats för människors fria kunskapssökande, för lärande, kulturupplevelser och möjlighet till reflektion.

Kunskap har ett värde i sig, både för individen och för samhällsutvecklingen i stort.

Kunskap ger inte bara färdigheter och en ökad förståelse för vår omvärld, utan också glädje, engagemang och delaktighet.

Folkbildning

Folkbildning handlar om alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap. Folkbildningen är fri och frivillig, deltagarna väljer själva att delta och vad de vill delta i. Folkuniversitetet är ett av tio studieförbund som bedriver folkbildning.

Vetenskap för alla

För den vetgirige finns inget slut. Vill du gymnastisera hjärnan, få inspiration och lära dig något nytt? Då är du välkommen till Folkuniversitetet.

Internationellt

Ett internationellt utbyte och ett inkluderande perspektiv berikar vår verksamhet. Internationella kunskaper och erfarenheter utvecklar och korsbefruktar den dagliga verksamheten i Sverige.

Pedagogisk grundsyn

Vår pedagogiska grundsyn bygger på fyra förutsättningar.

För dig med funktionsnedsättning

Folkuniversitetet har en stor verksamhet med anpassad pedagogik som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Kvalitet och miljöhänsyn

God kvalitet och positiv miljöpåverkan är viktigt för oss på Folkuniversitetet. Därför är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 samt miljödiplomerade.

Mångfaldspolicy

Mångfaldsarbetet är av strategisk betydelse och är ett långsiktigt arbete, som bidrar till att utveckla Folkuniversitetet som organisation.

Tipsa dina vänner, skriv ut eller maila