För dig som medlem

Välkommen till Senioruniversitetets vårprogram!

För dig som medlem i Lunds Senioruniversitetet

Vår allmänna föreläsningsserie inleds tisdagen den 21 januari. Föreläsningsseriens idé är att vara bred, omväxlande och spännande. Ihöst spänner den över vida fält från det lokala till det universella och från det antika till det dagsaktuella. 

I den särskilda föreläsningsserien tar vi upp en av dagens brännande frågor - nationalism - särskilt i Central- och Östeuropa. Till denna serie har vi engagerat några kända auktoriteter på området. 

Studiebesöken blir tre till antalet och fokuserar "det nya Lund" - en bussresa till våra nya stadsdelar och ett besök på Idéon samt "det gamla Lund"  - ett besök på SAOB, Svenska Akademiens ordboksredaktion. 

Studiecirklarbna fortsätter med kurser i engelska, franska och tyska. Dessa språkcirklar är eftertraktade, så var vänlig och notera hur anmälningssystemet fungerar. 

Vi får i styrelsen in förslag till föreläsningar, besök och utflykter. Vi är tacksamma för alla kloka idéer från våra medlemmar - skriv eller maila till oss! Adressuppgifter finns här
Vi är också intresserade av att få era e-postadresser - allt för att underlätta kommunikationen. 

Välkomna till höstens aktiviteter!

Lars Haikola, ordförande