Vår värdegrund

Alla kan dansa – oavsett kultur, kön, ålder, fysiska förutsättningar och språk. Det är utgångspunkten för Balettakademiens värdegrund. Alla ska känna att dansen är hens eget uttryck. Vår verksamhet sätter individens behov i centrum.

Balettakademien Umeå

Vår värdegrund delas upp i fyra delar-
Trygghet: professionellt bemötande, tillåtande atmosfär
Nyfikenhet:
 vara lyhörd, väcka intresse och lust. Ge tillit till den egna förmåga.
Gemenskap:
 stärka gruppkänslan genom roliga mål, ta till sig andras idéer, samarbete och hänsyn, gemensamma aktiviteter såsom lov och lägerkurser, föreställningar, temaveckor etc.
Glädje: Uppmuntrande, positiv och tillåtande miljö och inställning

Våra lärare är med och påverkar. Alla idéer och önskemål har stort värde och verkställs efter möjlighet. Balettakademien följer Folkuniversitetets jämställdhetspolicy.

Fortbildningstanken – alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap – genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar.

Balettakademiens motto – I framkant – Lustfyllt – Utvecklande

Dans är ett sätt att leva.
Dans är ett språk som alla förstår
Dans är gemenskap
Dans är lycka
Dans är samarbete, hänsyn, beröring
Dans ger liv åt inre tankar och känslor
Dans bygger upp en stark kropp och ett rörelsesinne

Dansa – om man kastar om bokstäverna får man ordet  andas…