Ledningsgrupp

Folkuniversitetets YH-utbildning till Energi- och fastighetstekniker utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

 • Johan Hjälmerhag, Stonings och ventilation AB
 • Mikael Rosén, HSB Värmland
 • Tobias Hansch, Riksbyggen Värmland
 • Edin Sehalic, Region Värmland, Fastighet
 • Johnny Karlsson, Karlstad kommun, Fastighet
 • Niclas Edenvik, Siemens AB
 • Alexander Kihlström, Gårdsfeldts kyl AB
 • Peter Bjöklund, Assemblin
 • Magnus Ståhl, Karlstads universitet
 • Thomas Ringsby, representant för gymnasiet
 • Emelie Bernhardsson Vennberg, utbildningsledare Folkuniversitetet
 • Christer Gartman E19, studeranderepresentant - ordinarie
 • Alexander Johansson E19, studeranderepresentant - suppleant