Yrkeshögskoleutbildningar i Dalarna

Folkuniversitetets YH-utbildningar leder till arbete.

YH-utbildningar i Falun. Grupp studenter.

Eftersom målet just är arbete utformas utbildningarna i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är dessutom studiemedelsberättigade.

Kontakta oss som arbetar med yrkeshögskoleutbildningar i Dalarna.

Yrkeshögskoleutbildningar i Dalarna